Go to content

Vážení návštěvníci!
Prosíme vás, pozorně se přečtěte text uvedený níže!

 

Pravidla a podmínky
Přístupem na webovou stránku www.pracenamolce.cz a procházením jejího obsahu dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neotvírejte, prosím, naši webovou stránku.

Informace
Společnost MOL Česká republika, s.r.o. a každý člen Skupiny MOL vyvinuli maximální úsilí v zájmu zabezpečení, aby všechny informace, zveřejňované na internetových stránkách MOL Česká republika, s.r.o. a členů Skupiny MOL, byly korektní a platné v době jejich zveřejnění na těchto stránkách. MOL Česká republika, s.r.o. a ostatní členové Skupiny MOL však neručí za informace poskytované prostřednictvím této webové stránky a vyhrazují si právo kdykoliv, bez předchozího upozornění, provést modifikace a opravy. Dále si vyhrazují webovou stránku, anebo informace na ní zveřejněné úplně, nebo částečné zrušit. MOL Česká republika, s.r.o. a ostatní členové Skupiny MOL neodpovídají za nepřesnosti nebo nedostatky na této webové stránce.
Jakékoliv rozhodnutí založené na informacích z webové stránky www.pracenamolce.cz spadá do výlučné odpovědnosti uživatele.
MOL Česká republika, s.r.o. a ostatní členové Skupiny MOL nepřebírají odpovědnost za ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k webové stránce anebo jejím informacím, resp. z jejich nepřístupnosti nebo užití.
MOL Česká republika, s.r.o. a ostatní členové Skupiny MOL neodpovídají za případné škody, ztráty a náklady, které vzniknou následkem užívání webové stránky, její případnou nefunkčností, nesprávnou funkčností, provozní poruchou, nepovolenou změnou údajů, ani za škody pocházející z pozdního přenosu informací, počítačového viru, poruchy linky nebo systému, či z jiných podobných příčin.

Autorské právo
Webové stránky MOL Česká republika, s.ro. a členů Skupiny MOL, tam uvedený jakýkoliv obrazový, zvukový nebo textový obsah, resp. jejich umístění jsou chráněny autorským právem, resp. právem průmyslového vlastnictví. Jejich jakékoliv užití je možné výlučně jen s předchozím výslovným písemným souhlasem MOL Česká republika, s.r.o. a Skupiny MOL.
Dovolujeme si Vás upozornit, že užívání v rozporu s uvedenými podmínkami, resp. jejich nesprávné užívání může mít za následek občanskoprávní, trestněprávní a autorskoprávní postih. MOL Česká republika s.r.o. a ostatní členové Skupiny MOL budou postupovat proti každému porušení práv, o kterém se dozví.

Ochrana údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost  MOL Česká republika, s.r.o. prioritou. MOL Česká republika, s.r.o. bude s údaji, které jí byly zaslány on-line, pracovat stejně obezřetně, jako kdyby tyto informace obdržel jakýmkoliv jiným způsobem.

MOL Česká republika, s.r.o. bude s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s účinností od 25. 05. 2018 povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR.

MOL Česká republika, s.r.o. může pomocí nástrojů, které automaticky shromažďují informace (cookies), shromažďovat informace během používání webových stránek a webových aplikací.

Technický provoz webových stránek skupiny MOL automaticky a dočasně použije následující údaje, které neobsahují osobní údaje:

– IP (internetprotocol) Vašeho počítače
– Název domény (URL),
– Přístupová data,
– Filepolling (jaké stránky navštěvujete a na jaké odkazy klikáte),
– HTTP odpověď,
– Informace o webové stránce, ze které se uskutečnil přesun,
– Množství vyměněných bitů po dobu návštěvy našich webových stránek,
– Čas a doba trvání návštěvy,
– Informace o zobrazených stránkách,
– Typ a jazyk internetového prohlížeče.

Jak MOL Česká republika, s.r.o.  nakládá s cookie soubory
Cookie soubory jsou soubory, které web pošle uživateli na jeho pevný disk v počítači. MOL Česká republika, s.r.o. Vám zasílá cookie soubory, pokud navštívíte naše webové stránky nebo pokud jste na webové stránce, na níž je naše reklama.

MOL Česká republika, s.r.o. využívá hledací a Flashcookies například pro zjištění, jestli jste už někdy naši stránku navštívili a pomáhá identifikovat ty funkce/služby, které Vás mohou nejvíce zajímat. Hledací a Flashcookies mohou být použity k přizpůsobení uživatelského prostředí. Ani hledací ani Flashcookies Vás nedokáží identifikovat jako osobu.

Pokud povolíte cookies na našich stránkách, můžete tím poskytnout možnost přístupu k informacím o vašich návycích, které mohou být použity k přizpůsobení uživatelského prostředí. Cookies soubory rozlišujeme podle trvání relace na cookies „krátkodobé“ a cookies „stálé.“ Krátkodobé cookies zůstanou v počítači do té doby, dokud nezavřete Váš internetový prohlížeč. „Stálé“ cookies zůstanou v počítači až do jejich vymazání nebo do jejich platnosti. Většina internetových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies, ale v nastavení internetového prohlížeče je možné zamítnout nebo povolit pouze určité soubory cookies. Pokud vypnete přijímání cookie souborů, je možné, že některé funkce webu a některé webové stránky nebudou fungovat správně.

U většiny internetových prohlížečů můžete cookies spravovat v nápovědě nebo v nastavení.

Cookies, které MOL Česká republika, s.r.o. používá:
Cookies sloužící k analýze – MOL Česká republika, s.r.o. umístil na své webové stránky program, který vytváří bezejmenné cookie soubory, které pomáhají zjistit, zda jste už někdy naše stránky v minulosti navštívili. Tyto cookie soubory pomáhají zjistit počet návštěvníků webových stránek, odkud se uživatel připojil a jaké webové stránky prohlížel. Zde získaná data nám pomáhají k zjištění návštěvnosti stránek a následně ke zvýšení jejich úrovně. Cookies sloužící k analýze slouží pouze ke statistickým účelům, neslouží k zjišťování osobních údajů.

Cookies spojené s řízením webových stránek – Některé cookies poskytují informace o tom, které nástroje nebo funkce uživatel používal. Při používání virtuální karty jsou využívány cookies, které zjišťují, pod jakým jménem se uživatel přihlásil, aby bylo toto pole možné při příštím přihlášení automaticky vyplnit. Tyto cookie soubory neobsahují žádné osobní informace.

Cookies nesoucí informace o zeměpisné poloze – Cookies nesoucí informace o zeměpisné poloze využívají informace z internetového prohlížeče. Zjišťují, odkud uživatel vstoupil na naše webové stránky.

Můžu si vypnout cookies?
Samozřejmě si můžete nastavit, aby Váš internetový prohlížeč nepřijímal žádné cookie soubory, nebo aby přijímal cookies pouze z Vámi určených webových stránek. Pokud kliknete na následující odkazy, můžete se seznámit s nastavením cookies u nejčastěji používaných internetových prohlížečů.

Chrome cookie nastavení
Firefox cookie nastavení
Internet Explorer cookie nastavení
Safari cookie nastavení (Mac)
Safari cookie nastavení (iPhone aiPad)

V případě, že byste chtěli vymazat poskytnuté osobní informace (email), musíte povolit JavaScript.

Soubory cookie používané na webových stránkách www.pracenamolce.cz jsou uvedeny v informace o souborech cookie